Bestuur - Bv De Korenaar nieuw

Buurtvereniging De Korenaar
Oirschot
Ga naar de inhoud
BESTUUROnze buurtvereniging heeft natuurlijk ook een bestuur. Dit bestuur wordt ieder jaar door de algemene ledenvergadering gekozen. Aan het eind van het verenigingsjaar wat bij ons loopt van 1 Mei t/m 30 April wordt een ledenvergadering uitgeschreven, deze is dan meestal eind Mei begin Juni.

We hebben binnen het bestuur een dagelijks bestuur wel te verstaan:


* voorzitter

* secretaris (is automatisch de vice-voorzitter)

* penningmeester


daarnaast hebben we ook nog een aantal bestuursleden en in de vergadering is meestal ook de beheerder van het buurthuis aanwezig indien deze geen lid is van het bestuur.

we vergaderen ongeveer 10 keer per jaar met het bestuur, waarvan 2x samen met de aktiviteitencommissie.

In deze vergaderingen worden de aktiviteiten de financieen en alle andere zaken besproken die betrekking hebben met onze buurtvereniging.


Voor het jaar 2019-
2020 is de samenstelling van het bestuur:Voorzittter:

Peter van Dinther


Secretaris:

Iwan van Kollenburg


Penningmeester:

Martien Schoenmakers


Bestuurslid:
Kees Erven


Bestuurslid:
Conny van Dommelen

Bestuurslid:
Martien vd Ven


Bestuurslid/Beheerder:

Wilbert vd Wittenboer
Buurvereniging De Korenaar sinds 1974
Terug naar de inhoud